Här kan du som arbetar inom offentlig sektor hitta passande tjänster för många av de klienter som du arbetar med. Vi har själva bred och lång erfarenhet från bl a socialtjänst, psykiatri och kriminalvård. Med utgångspunkt från detta hoppas vi att vi kan avlasta dig i ditt arbete och samtidigt leverera bra vårdtjänster.

Vår styrka är evidensbaserade vårdlösningar som är anpassade efter bl a socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Vårdlösningen är transparant och kan tillämpas inom olika behandlingsmiljöer som t ex öppenvård, växelvård samt institution.

Oavsett om du är arbetar med socialt arbete, psykologiska insatser eller psykiatri kan du här hitta den information du behöver.

Nedan finns information riktad till dig inom socialtjänsten och kriminalvården.

För platsförfrågan, 0225-566 30, välj val 1

För dig inom socialtjänsten

För att erbjuda bästa möjliga vård har vi skapat en integrerad vårdlösning som består av HVB, specialistpsykiatri, psykologiska samt psykosociala insatser. Till varje klient finns ett team bestående av en erfaren kognitiv terapeut, behandlingsassistent och leg. sjuksköterska. Teamets uppgift är att säkerställa behandlingen och följer klienten i vårdens alla faser. Vår personal har lång samt bred erfarenhet av personer med beroendetillstånd och samsjuklighet.

Den kognitiva terapeuten ansvarar för den löpande psykosociala behandlingen och fungerar samtidigt som en viktig länk mellan uppdragsgivare, klient och anhöriga. För att ge en bra bild över klientens utveckling lämnar terapeuten månatliga skriftliga rapporter till uppdragsgivaren.

Vi har en god utredningskapacitet (psykiater & leg. psykolog) vad det gäller både psykiatriska som psykologiska svårigheter i kombination med andra psykosociala hinder. Utredningarna är av multimodal karaktär och arbetet sker genom uteslutningsmetodik. Vi tror att med en bra utredning så ökar möjligheten till rätt behandling.

Sävik kan åta sig det medicin­ska ansvaret för klienten vid behov. Förutom medicinering, innebär det att vi regelbundet skattar klientens psykiska status för att säkerställa att rätt insatser sker vid rätt tidpunkt. Det medicinska ansvaret innebär också att vi har en beredskap för uppkommande psykiatriska frågor. Det kan handla om akuta situationer, medicinering, intyg, re­misser, uppföljning av pågående vård samt rådgivning till uppdragsgivaren.

Samtliga terapeuter och teamanslutna behandlingsassistenter på Sävik är utbildade i det manualbaserade missbruksprogrammet C.R.A. (Community Reinforcement Approach).

Har Du fler frågor? Hur arbetar ni med missbruk? Vad innebär en utredning? Vad kostar det? Vilken utredningsmodell är lämplig för just min klient? Vad skulle jag och min klient ha för nytta av er vårdlösning? Vad ingår i eventuellt ramavtal? På höger sida under rubriken ”Våra tjänster” kan du läsa mer om vår behandling.

Vill du veta mer om vår behandlingsmodell kan du kontakta verksamhetschef Lena Andersson på 0702-74 53 03 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vid platsförfrågan, ring 0225-566 30, välj val 1

För dig inom kriminalvården

Många klienter inom kriminalvården lever ett liv i missbruk och där kriminalitet ofta dominerar vardagen. Detta i kombination med andra hinder som personlighetsstörning, ADHD, Autismspektrumstörning eller psykiska sjukdomar. För att erbjuda bästa möjliga vård har vi skapat en integrerad vårdlösning som består av HVB, specialistpsykiatri, psykologiska samt psykosociala insatser.

Till varje klient finns en kognitiv terapeut, behandlingsassistent och leg. sjuksköterska som säkerställer behandlingen och följer vårdens alla faser. Vår personal har lång och bred erfarenhet från bl a socialtjänst, psykiatri och kriminalvård. Terapeuten ansvarar för den psykosociala behandlingen och fungerar som en länk mellan uppdragsgivare, klient och anhöriga. För att ge en bra bild över klientens utveckling lämnar terapeuten regelbundna skriftliga rapporter till uppdragsgivaren.

Vi har en god utredningskapacitet (psykiater & leg. psykolog) vad det gäller både psykiatriska som psykologiska svårigheter i kombination med psykosociala hinder. Utredningarna är multimodala och arbetet sker genom uteslutningsmetodik. Vi tror att med en bra utredning så ökar möjligheten till rätt behandling.

Efter utredningen kan Sävik åta sig det medicin­ska ansvaret för klienten. Förutom medicinering, innebär det att vi regelbundet skattar klientens psykiska status för att säkerställa att rätt insatser sker vid rätt tidpunkt. Det medicinska ansvaret innebär också att vi har en beredskap för uppkommande psykiatriska frågor. Det kan handla om akuta situationer, medicinering, intyg, re­misser, uppföljning av pågående vård samt rådgivning till nätverket.

Samtliga terapeuter samt teamanslutna behandlingsassistenter är utbildade i det manualbaserade programmet C.R.A. (Community Reinforcement Approach).

Har Du fler frågor? Hur arbetar ni med missbruk? Vad innebär en utredning? Vad kostar det? Vilken utredningsmodell är lämplig för just min klient? Vad skulle jag och min klient ha för nytta av er vårdlösning? Vad ingår i eventuellt ramavtal? Hur gör jag om socialförvaltningen saknar ramavtal med Sävik? På höger sida under rubriken "Våra tjänster" kan du läsa mer om vår behandling.

Vill du veta mer om vår behandlingsmodell kan du kontakta verksamhetschef Lena Andersson på 0702-74 53 03 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vid platsförfrågan, ring 0225-566 30, välj val 1

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se