Sävik strävar efter korta placeringar. Tidigt under placeringen planeras för hur återgången till hemmiljön kommer att se ut. För att skapa goda förutsättningar till återanpassning i hemmet, ligger mobilisering av hemkommunens egna resurser som en löpande insats under hela placeringstiden.

För att minska risken för återfall i gamla beteenden erbjuder vi professionellt stöd vid utslussning. Vi överför de positiva delarna i behandlingen till hemmiljön genom ett tätt samarbete med den placerades hemkommun. Tillsammans bygger vi upp den fortsatta behandlingen under utslussningen.

Utslussningen är den mest sårbara fasen i vårdövergången. Därför blir överföringen av behandlingsresultat till uppdragsgivaren viktig.

Vi börjar med utslussningsarbetet redan första dagen då klienten skrivs in på Sävik. Sedan sker en inventering av behov som följs av kontakt med personer i klienten professionella nätverk. När vi närmar oss utslussningen startar överföringen av positiva behandlingsfaktorer till mottagande kommun. Självklart ser vi även till att överföra eventuella remisser och journaler till hemlandstinget

Utslussning regleras i genomförandeplanen och har som mål att klienten uppnår de prosociala färdigheter som krävs för att klara en egen livsföring. Klienten tränas i att upprätthålla ett eget boende, egen sysselsättning och i övrigt föra ett prosocialt liv. Det egna ansvaret är tydligt formulerat och utökas i takt med att färdigheterna ökar. Skattning av klientens färdigheter sker månadsvis och rapporteras regelbundet till uppdragsgivaren.

Utslussning kan ske i anslutning till vårt eget stödboende, utslussningslägenheter, externa stödboenden, eget boende på hemorten eller i kommunal/statlig regi.

I anslutning till vårt eget stödboende erbjuder vi en särskild utslussningssamordnare som koordinerar arbetet kring boende, sysselsättning och ekonomi m m. Strukturen i vardagen upprätthålls bl a genom programverksamhet, sysselsättning, studier, drogkontroll, beteendekontrakt etc. Det som kvarstår av utslussningsarbetet överförs successivt till den mottagande hemkommunen.


Vill du veta mer om vår utslussningsmodell kan du kontakta verksamhetschef Lena Andersson på 0702-74 53 03 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se