På uppdrag av Sävik har SSIL Vård och omsorg intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter. Data och information samlas in genom telefonintervjuer.

Ansvarig placerare svarar på ett förutbestämt och enhetligt frågeformulär. Alla aktuella/pågående placeringar under den senaste 12-månadersperioden utgör ett underlag för att genomföra intervjuerna.

Det eventuella bortfall som blir orsakas av att ansvarig placerare har slutat eller bytt arbete och en ny person kanske inte har blivit tillräckligt insatt i placeringen för att kunna svara på frågorna vid intervjutillfället.


Intervjuer genomförda
: 2016-08-08 - 2017-08-08

Antal intervjuer: 91

Medelbetyg (av 10 möjliga): 8.4

Antal bortfall: 22

 

Frågor:

Fråga 3a. Information om verksamheten 8.5

Fråga 4. Mottagande och introduktion 8.4

Fråga 5. Verksamhetens arbete kring genomförandeplanen 8.4

Fråga 6. Verksamhetens omvårdnadsinsatser 8.4

Fråga 7. Verksamhetens arbete med att motivera klienten 8.3

Fråga 8. Social kontroll 8.4

Fråga 9. Arbete och studier 8.3

Fråga 10. Fritidsaktiviteter 8.3

Fråga 11. Nätverksarbete 8.4

Fråga 12. Uppföljning och rapportering kring klienten 8.8

Fråga 13. Utslussning 8.1

Fråga 14. Placeringens lämplighet 8.7

Fråga 19. Helhetsbedömning 8.3

 

Vi har under vecka  bytt telefonväxel. Detta har påverkat framkomligheten i vår växel gällande val 1, Platsförfrågan. Felet ska nu vara åtgärdat. Vi beklagar ev. besvär som detta orsakat våra uppdragsgivare.

 

Peter Boudin, vd

Sävik installerar en ny telefonväxel under tiden 2017-05-29--30 vilket kan innebära en del driftstörningar. Vi beklagar detta och försöker att genomföra installationen så snabbt som möjligt.

Det finns alltid möjlighet att ringa genom vår växel 0225-566 30.

En av Säviks terapeuter, Elisabeth Wallgren, har genomgått en utbildning i CRAFT. CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) är ett evidensbaserat program som baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).

CRAFT hjälper familjemedlemmar till en person med missbruk till en ökad livskvalitet samt stödja och motivera sin närstående till behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erfarenhet om personen. Erfarenheten kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. I CRAFT får de anhöriga lära sig nya strategier för kommunikation och förhållningssätt.

3 övergripande mål:

1. Förbättra anhöriges välbefinnande

2. Minska den närståendes missbruk

3. Engagera närstående i behandling

Vi har en ny postadress från 1 januari dvs densamma som vår besöksadress:

Sävik Behandlingshem AB
Vedgårdsvägen 9
783 32 Säter

Fakturor till oss skickas på ovanstående adress, med prefix tillagt enl nedan:

Sävik Behandlingshem AB
Kod 7365564438496
Vedgårdsvägen 9
783 32 Säter

Vi inte flyttar fysiskt utan vi får endast en ny postadress. Våra telefonnummer och mailadresser är oförändrade.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se