Hej 

Vi håller på att bygga upp en ny aktuell hemsida för Sävik. den kommer att presenteras sommaren 2018. 

 

Mvh Sävik Behandlingshem  

Vi på Sävik Behandlingshem kommer att samarbeta med Human & Heart from 1 mars 2018. Vi vill satsa på den psykosociala arbetsmijön för våra medarbetar, bra rekrytering av kompetent personal till vår verksamhet samt coachning för våra chefer.

Efter ett givande samtal med representanter från Human & Heart var det inte svårt att ta beslutet att påbörja ett samarbetet.

Vi ser fram emot ett trevligt samarbete framöver. 

Anna Wikberg VD 

 

På uppdrag av Sävik har SSIL Vård och omsorg intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter. Data och information samlas in genom telefonintervjuer.

Ansvarig placerare svarar på ett förutbestämt och enhetligt frågeformulär. Alla aktuella/pågående placeringar under den senaste 12-månadersperioden utgör ett underlag för att genomföra intervjuerna.

Det eventuella bortfall som blir orsakas av att ansvarig placerare har slutat eller bytt arbete och en ny person kanske inte har blivit tillräckligt insatt i placeringen för att kunna svara på frågorna vid intervjutillfället.


Intervjuer genomförda
: 2016-08-08 - 2017-08-08

Antal intervjuer: 91

Medelbetyg (av 10 möjliga): 8.4

Antal bortfall: 22

 

Frågor:

Fråga 3a. Information om verksamheten 8.5

Fråga 4. Mottagande och introduktion 8.4

Fråga 5. Verksamhetens arbete kring genomförandeplanen 8.4

Fråga 6. Verksamhetens omvårdnadsinsatser 8.4

Fråga 7. Verksamhetens arbete med att motivera klienten 8.3

Fråga 8. Social kontroll 8.4

Fråga 9. Arbete och studier 8.3

Fråga 10. Fritidsaktiviteter 8.3

Fråga 11. Nätverksarbete 8.4

Fråga 12. Uppföljning och rapportering kring klienten 8.8

Fråga 13. Utslussning 8.1

Fråga 14. Placeringens lämplighet 8.7

Fråga 19. Helhetsbedömning 8.3

 

Vi har under vecka  bytt telefonväxel. Detta har påverkat framkomligheten i vår växel gällande val 1, Platsförfrågan. Felet ska nu vara åtgärdat. Vi beklagar ev. besvär som detta orsakat våra uppdragsgivare.

 

Peter Boudin, vd

Sävik installerar en ny telefonväxel under tiden 2017-05-29--30 vilket kan innebära en del driftstörningar. Vi beklagar detta och försöker att genomföra installationen så snabbt som möjligt.

Det finns alltid möjlighet att ringa genom vår växel 0225-566 30.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se